Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The role of mitochondrial creatine kinase and hexokinase in cardioprotective mechanisms induced by chronic hypoxia
Název práce v češtině: Úloha mitochondriální kreatinkinázy a hexokinázy v mechanismech kardioprotektivního působení chronické hypoxie
Název v anglickém jazyce: The role of mitochondrial creatine kinase and hexokinase in cardioprotective mechanisms induced by chronic hypoxia
Klíčová slova: Kreatinkináza, hexokináza, mitochondrie, hypoxie, ischemicko-reperfúzní poškození, srdce potkana
Klíčová slova anglicky: Creatine kinase, hexokinase, mitochondria, ischemia-reperfusion injury, rat heart
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2009
Datum zadání: 08.10.2010
Datum a čas obhajoby: 06.10.2014 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 06.10.2014
Oponenti: RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc.
  doc. RNDr. Olga Nováková, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK