Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální aspekty vzhledu tváře
Název práce v češtině: Sociální aspekty vzhledu tváře
Název v anglickém jazyce: Social aspects of facial appearance
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Doktorský program Antropologie (24-DAN)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2006
Datum zadání: 01.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 21.10.2009
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDA999)
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
  RNDr. Vladimír Blažek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK