Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Jago a preman - kontroverzní hrdinové indonéské historie
Název práce v češtině: Jago a preman - kontroverzní hrdinové indonéské historie
Název v anglickém jazyce: Jago and preman - controversial heroes of Indonesian history
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2009
Datum zadání: 12.11.2009
Datum a čas obhajoby: 12.11.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 12.11.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
  Ing. Zorica Dubovská
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK