Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nástup normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968-1973)
Název práce v češtině: Nástup normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968-1973)
Název v anglickém jazyce: The onset of "normalization" in Barrandov Film Studios (1968-1973)
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filmových studií (21-KFS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Stanislava Přádná
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2009
Datum zadání: 20.10.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ivan Klimeš
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK