Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika lidového oděvu na Vysocku
Název práce v češtině: Problematika lidového oděvu na Vysocku
Název v anglickém jazyce: Problems of folk costume in the Vysoké nad Jizerou area
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2009
Datum zadání: 20.10.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ludmila Sochorová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK