Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elektronické obchodování s mezinárodním prvkem: jurisdikce státu a koncept směřování obchodní činnosti na internetu
Název práce v češtině: Elektronické obchodování s mezinárodním prvkem: jurisdikce státu a koncept směřování obchodní činnosti na internetu
Název v anglickém jazyce: Electronic trading with an international element: the jurisdiction of the state and the conception of business activities on the Internet
Klíčová slova: Klíčová slova: Internet, jurisdikce, směřování činnosti
Klíčová slova anglicky: Key words: Internet, Jurisdiction, Directing Activity
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2010
Datum zadání: 20.06.2012
Datum a čas obhajoby: 20.09.2012 14:00
Místo konání obhajoby: 317
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:20.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2012
Oponenti: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK