Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Společnosti v medzinárodnom práve súkromnom
Název práce v jazyce práce (slovenština): Společnosti v medzinárodnom práve súkromnom
Název práce v češtině: Společnosti v mezinárodním právu soukromém
Název v anglickém jazyce: Companies in private international law
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2009
Datum zadání: 04.11.2009
Datum a čas obhajoby: 22.09.2010 10:00
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2010
Oponenti: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK