Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana hospodářské soutěže - blokové výjimky
Název práce v češtině: Ochrana hospodářské soutěže - blokové výjimky
Název v anglickém jazyce: Protection of competition - block exemptions
Klíčová slova: bloková výjimka; dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě; pokyny Komise
Klíčová slova anglicky: block exemption; agreements, decisions and concerted practices; Commission Guidelines
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2009
Datum zadání: 08.12.2010
Datum a čas obhajoby: 26.01.2011 12:00
Místo konání obhajoby: 211
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:08.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2011
Oponenti: doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK