Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana dodavatele proti postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek
Název práce v češtině: Ochrana dodavatele proti postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek
Název v anglickém jazyce: Protection of a supplier against conduct of the contracting agency in public tenders
Klíčová slova: Veřejné zakázky, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Námitky, Přezkumné řízení
Klíčová slova anglicky: Public contracts, Office for the Protection of Competition, Objections, Review procedure
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2011
Datum zadání: 20.12.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.02.2012
Datum a čas obhajoby: 28.02.2012 12:30
Místo konání obhajoby: 230
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:20.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 28.02.2012
Oponenti: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK