Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah advokáta a klienta podle mandátní smlouvy
Název práce v češtině: Vztah advokáta a klienta podle mandátní smlouvy
Název v anglickém jazyce: The relationship between the lawyer and his client under the contract of mandate
Klíčová slova: Advokát, klient, mandátní smlouva
Klíčová slova anglicky: Attorney at law, client, mandate contract
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2010
Datum zadání: 24.11.2010
Datum a čas obhajoby: 25.01.2011 17:30
Místo konání obhajoby: 212
Datum odevzdání elektronické podoby:01.12.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:01.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2011
Oponenti: JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK