Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Převody vlastnictví družstevních bytů na jejich členy
Název práce v češtině: Převody vlastnictví družstevních bytů na jejich členy
Název v anglickém jazyce: Transfers of ownership of flats from the cooperative to its members
Klíčová slova: Družstevní byt, Bytové družstvo, Převod družstevního bytu, Člen bytového družstva, Vlastnictví bytu, Družstvo, Převod bytu
Klíčová slova anglicky: Cooperative Flat, Housing cooperative, Transfer of Cooperative flat, Member of housing cooperative, Flat ownership,Cooperative, Flat transfer
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Ivanka Štenglová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.11.2009
Datum zadání: 20.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.05.2014
Datum a čas obhajoby: 26.05.2014 08:30
Místo konání obhajoby: místnost č. 211
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Oponenti: JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se snaží postihnout otázky spojené s převody družstevního vlastnictví, zejména s ohledem na specifické aspekty, které tyto převody charakterizují a doprovází.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis tries to describe the process of tranfers of cooperative owneship especially regarding is specific aspects which feature and follow these transfers.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK