Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Převody členských práv a povinností v družstvech
Název práce v češtině: Převody členských práv a povinností v družstvech
Název v anglickém jazyce: The transfer of membership rights and obligations in cooperatives
Klíčová slova: převod členských práv a povinností, družstvo, bytové družstvo
Klíčová slova anglicky: transfer of membership rights and obligations, cooperative, housing cooperative
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jaroslav Oehm
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2009
Datum zadání: 21.03.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.05.2011
Datum a čas obhajoby: 30.05.2011 12:00
Místo konání obhajoby: 230
Datum odevzdání elektronické podoby:21.03.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:22.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2011
Oponenti: doc. JUDr. Ivanka Štenglová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této diplomové práce je zhodnotit a analyzovat právní institut převodu členských práv a povinností v družstvech. Zákonná úprava tohoto institutu je poměrně strohá a často také nejednoznačná, což v praxi často přináší problémy. V této práci, sestávající ze tří částí, jsem se pokusil rozebrat nejen tuto zákonnou úpravu, ale také judikaturu soudů, poukázat na některé problémy v aplikační praxi a případně navrhnout jejich řešení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to analyse legal relations arising from the transfer of membership rights and obligations in cooperatives. I chose this topic, because Czech legal regulations of the transfer are very often ambiguous and inaccurate. In the thesis I have summed up the current Czech legislation, pointed out some practical problems and tried to solve them. The thesis is composed of three chapters, each of them dealing with different aspects of the subject to be analyzed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK