Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nucené ukončení účasti menšinových akcionářů v akciové společnosti
Název práce v češtině: Nucené ukončení účasti menšinových akcionářů v akciové společnosti
Název v anglickém jazyce: Forced termination of minority shareholders´ participation
in a joint stock company
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2009
Datum zadání: 13.11.2009
Datum a čas obhajoby: 20.09.2010 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2010
Oponenti: doc. JUDr. Ivanka Štenglová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK