Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Relationships of the principal characters of Graham Greene's selected "Catholic" novels (Brighton Rock, The Power and the Glory, The Heart of the Matter) to themselves, other characters and God with respect to the general features of Greene's novels and their typical protagonists
Název práce v češtině: Vztahy ústředních postav k sobě samým, k jiným postavám a k Bohu ve vybraných "katolických" románech Grahama Greena (Brightonský špalek, Moc a sláva, Jádro věci) s ohledem na typické črty Greenových románů a jejich typické protagonisty
Název v anglickém jazyce: Relationships of the principal characters of Graham Greene's selected "Catholic" novels (Brighton Rock, The Power and the Glory, The Heart of the Matter) to themselves, other characters and God with respect to the general features of Greene's novels and their typical protagonists
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.10.2009
Datum zadání: 19.10.2009
Datum a čas obhajoby: 14.09.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK