Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zhodnocení úrazovosti u mladých hráček vrcholového volejbalu
Název práce v češtině: Zhodnocení úrazovosti u mladých hráček vrcholového volejbalu
Název v anglickém jazyce: Assessment of injuries among junior elite female volleyball players
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.10.2008
Datum zadání: 19.10.2008
Datum a čas obhajoby: 05.10.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.10.2009
Datum proběhlé obhajoby: 05.10.2009
Oponenti: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK