Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kouření sester jako jeden z významných rizikových faktorů této profese
Název práce v češtině: Kouření sester jako jeden z významných rizikových faktorů této profese
Název v anglickém jazyce: Nurses smoking as one of important risk factors of this profession
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Státní zdravotní ústav (12-SZU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.10.2009
Datum zadání: 19.10.2009
Datum a čas obhajoby: 01.11.2011 00:00
Místo konání obhajoby: Konferenční místnost děkanátu 3. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:19.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.11.2011
Oponenti: prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.
  prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK