Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Charakterizace fosfatas v rostlinách tabáku (Nicotiana tabacum L.)
Název práce v češtině: Charakterizace fosfatas v rostlinách tabáku (Nicotiana tabacum L.)
Název v anglickém jazyce: Characterization of phosphatases in tobacco plants (Nicotiana tabacum L.)
Klíčová slova: fosfatasa, proteinfosfatasa, tabák, Con A Sepharosa, pNP-fosfát, ATP, P-serin, glukosa-6-fosfát, fosvitin
Klíčová slova anglicky: phosphatase, protein phosphatase, tobacco, Con A Sepharose, pNP-phosphate, ATP, P-serine, glucose-6-P, phosvitin
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.10.2009
Datum zadání: 24.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:02.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Oponenti: prof. RNDr. Marie Tichá, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK