Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kryptografie založená na eliptických křivkách
Název práce v jazyce práce (slovenština): Kryptografie založená na eliptických křivkách
Název práce v češtině: Kryptografie založená na eliptických křivkách
Název v anglickém jazyce: Elliptic curve cryptography
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.10.2009
Datum zadání: 22.10.2009
Datum a čas obhajoby: 24.06.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2010
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem práce je zpracovat vybrané téma z oboru kryptografie založené na eliptických křivkách.
Seznam odborné literatury
N. Koblitz, A Course in Number Theory and Cryptography, 2nd ed., 2004
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK