Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Effect of selected nutrients on skeletal muscle mitochondrial metabolism
Název práce v češtině: Účinek vybraných živin na mitochondriální metabolismus kosterního svalu
Název v anglickém jazyce: Effect of selected nutrients on skeletal muscle mitochondrial metabolism
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Interní klinika 3. LF UK a FNKV (12-2INK)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.10.2009
Datum zadání: 16.10.2009
Datum a čas obhajoby: 21.01.2016 10:00
Místo konání obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:17.01.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:24.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2016
Oponenti: prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.
  RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK