Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alternativní pracovní úvazky jako prostředek pro slaďování pracovního a osobního života
Název práce v češtině: Alternativní pracovní úvazky jako prostředek pro slaďování
pracovního a osobního života
Název v anglickém jazyce: Alternative types of employment as a means of balancing
professional and personal life
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2009
Datum zadání: 15.10.2009
Datum a čas obhajoby: 26.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2010
Oponenti: JUDr. Eva Procházková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK