Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Ne-sociologie": pojetí modernosti Bruno Latoura
Název práce v češtině: "Ne-sociologie": pojetí modernosti Bruno Latoura
Název v anglickém jazyce: "Non-sociology": Bruno Latour's conception of modernity
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.10.2009
Datum zadání: 14.10.2009
Datum a čas obhajoby: 23.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Miroslav Pauza, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK