Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zooterapie v zařízeních pro péči o seniory
Název práce v češtině: Zooterapie v zařízeních pro péči o seniory
Název v anglickém jazyce: Zootherapy in social care institutes for seniors
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.10.2009
Datum zadání: 14.10.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Ing. Dalibor Holda, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK