Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lineární rekurentní posloupnosti nad konečnými tělesy
Název práce v jazyce práce (slovenština): Lineární rekurentní posloupnosti nad konečnými tělesy
Název práce v češtině: Lineární rekurentní posloupnosti nad konečnými tělesy
Název v anglickém jazyce: Linear recurring sequences over finite fields
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2009
Datum zadání: 03.11.2009
Datum a čas obhajoby: 09.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2010
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na distribuci prvků v lineárních rekurentních posloupnostech. Cílem je ukázat, že distribuce je téměř rovnoměrná. Student představí potřebnou teorii a vyřeší vybrané příklady.
Seznam odborné literatury
R. Lidl, H. Niederreiter, Introduction to finite fields and their applications, Second edition, Cambridge
University Press, 1997
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK