Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Globální finanční a ekonomická krize
Název práce v češtině: Globální finanční a ekonomická krize
Název v anglickém jazyce: Global and financial economic crisis
Klíčová slova: Ekonomická a finanční krize
Klíčová slova anglicky: Economic and financial crisis
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Vedoucí / školitel: JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.10.2009
Datum zadání: 02.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.06.2012
Datum a čas obhajoby: 16.05.2012 12:30
Místo konání obhajoby: PF UK míst. 329
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:04.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2012
Oponenti: JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
1)pojem ekonomická a finanční krize
2)finanční krize v histori
a)finanční krize do počátku 20.století
b)velká deprese 1929
c)vývoj finančního trhu a jeho problémy po 2.světové válce
3)příznaky krize
4)průběh krize
5)konec krize
6)předcházení krizím
7)právní prostředí a krize
8)meze právní regulace
9)prognózy budoucího vývoje
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK