Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Albert Camus et Franz Kafka, les héros de l’absurdité
Název práce v jazyce práce (francouzština): Albert Camus et Franz Kafka, les héros de l’absurdité
Název práce v češtině: Albert Camus a Franz Kafka, hrdinové absurdity
Název v anglickém jazyce: Albert Camuse and Franz Kafka, the heroes af absurdity
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2009
Datum zadání: 13.10.2009
Datum a čas obhajoby: 18.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Naše práce se zabývá literárním vztahem dvou velkých spisovatelů dvacátého století,
Franze Kafky a Alberta Camuse, existencialismem, absurditou v umění a ve filozofii.
Předmětem našeho zkoumání byly romány Proces (1925) Kafky a Cizinec (1942) Camuse,
konkrétně hlavní postavy obou děl: anti-hrdinové Joseph K. a Meursault.. Naší snahou
bylo přiblížit jejich společné charakteristiky socálního statutu a identity a
společné motivy, jakými jsou například: naděje, absurdita, odsouzení na smrt,
samota, odlišnost, krize autorit, pasivita, silný pocit viny a sebeobviňování.
Postavy žijí v absurdním, dehumanizovaném světě, ve kterém jsou všechny hodnoty
převráceny a smysluplná komunikace se zdá být nemožná.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Our thesis deals with literary nexus of two considerable writers of 20 th century,
Franz Kafka and Albert Camus, existentialism, absurdity in the art and philosophy.
The subject of our research were the fictions "The Trial" (1925) by Kafka and "The
Stranger" (1942) by Camus, concretely the protagonists of both writings, antiheroes
Joseph K. and Meursault. Our effort was to approach the common characteristics of
their social status and identity as well as common motives which are e.g. hope,
absurdity, sentence of death, solitude, singularity, crisis of authority, passivity,
intense feelings of guilt and self-accusation. The protagonists live in the absurd
world of dehumanization in which the values are perverted and meaningful
communication appears impossible.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK