Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Système scolaire en France et en République tchèque
Název práce v jazyce práce (francouzština): Système scolaire en France et en République tchèque
Název práce v češtině: Vzdělávací systém ve Francii a v České republice
Název v anglickém jazyce: Educational system in France and in the Czech Republic
Klíčová slova: Školský systém, Srovnání českého a francouzského školství, Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání ISCED (CITE), Vzdělávání učitelů, Kurikulární reformy, Klíčové kompetence
Klíčová slova anglicky: Educational System, Czech and French educational system comparison, International Standard Classification of Education ISCED (CITE), Teachers´ training, Curricular Reformes, Key Competences
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Silva Machleidtová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2009
Datum zadání: 22.11.2010
Datum a čas obhajoby: 06.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2012
Oponenti: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK