Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Překladatelské postupy
Název práce v jazyce práce (francouzština): Překladatelské postupy
Název práce v češtině: Překladatelské postupy
Název v anglickém jazyce: TECHNIQUES OF TRANSLATION
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2009
Datum zadání: 22.09.2010
Datum a čas obhajoby: 31.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Alena Vacková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK