Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimalizace SPE pro stanovení perfluorovaných organických kyselin
Název práce v češtině: Optimalizace SPE pro stanovení perfluorovaných organických kyselin
Název v anglickém jazyce: SPE optimization for determination of perfluorinated organic acids
Klíčová slova: Optimalizace, extrakce tuhou fází, HLB, perfluorované organické kyseliny,
Klíčová slova anglicky: Optimization, solid phase extraction, HLB, perfluorinated organic acids,
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2009
Datum zadání: 13.10.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2010
Oponenti: prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK