Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Czech School Teachers´ Responses to Moral Dilemmas Experienced in Integrated Classrooms
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Czech School Teachers´ Responses to Moral Dilemmas Experienced in Integrated Classrooms
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.08.2009
Datum zadání: 17.08.2009
Datum a čas obhajoby: 17.08.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2009
Datum proběhlé obhajoby: 17.08.2009
Předmět: Dissertation Defence (OMP006)
Oponenti: PhDr. Libor Novosad, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK