Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Akumulace thoria a studium stresových odpovědí rostlin na jeho přítomnost
Název práce v češtině: Akumulace thoria a studium stresových odpovědí rostlin na jeho přítomnost
Název v anglickém jazyce: Thorium accumulation and study of stress responces of plants on thorium presence
Klíčová slova: fytoremediace, thorium, polyaminy, hydroponie, akumulace, Nicotiana tabaccum
Klíčová slova anglicky: phytoremediation, thorium, polyamines, hydroponics, Nicotiana tabaccum
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Soudek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2009
Datum zadání: 06.11.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2011
Oponenti: Šárka Petrová
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.
Zásady pro vypracování
Obsahem práce by mělo být:
stanovení obsahu thoria v rostlinách
stanovení morfologických změn na rostlinách
stanovení antioxidativních enzymů
fluorescence PS II
stanovení polyaminů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK