Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
DNA Microarrays and Bioinformatics in Biomedical Research
Název práce v češtině: DNA mikročipy a bioinformatika v biomedicíně
Název v anglickém jazyce: DNA Microarrays and Bioinformatics in Biomedical Research
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jiří Forejt, CSc., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2002
Datum zadání: 09.10.2002
Datum odevzdání elektronické podoby:25.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2009
Oponenti: prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
  RNDr. Ivan Beneš
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK