Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bayesovsý přístup k registraci digitálních obrazů
Název práce v češtině: Bayesovsý přístup k registraci digitálních obrazů
Název v anglickém jazyce: Bayesian approach to image registration
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Lubomír Soukup
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je aplikovat bayesovský přístup na problém registrace digitálních obrazů. Student si přitom prakticky prověří rozdíl mezi bayesovskou a klasickou matematickou statistikou. Diplomant/ka prostuduje dostupnou literaturu o bayesovské statistice a registraci digitálních obrazů, navrhne vlastní bayesovskou metodu a výpočetní algoritmus, který pak použije na zvolená obrazová data. Výsledek porovná s alespoň dvěma existujícími metodami, z nichž jedna bude bayesovská a jedna klasická.
Seznam odborné literatury
Bradley P. Carlin and Thomas A. Louis: Bayes and empirical Bayes methods for data analysis, Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, c2000
články v odborných časopisech (Image and Vision Computing, Computational Statistics & Data Analysis)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK