Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syndrom týraných dětí mladšího školního věku jako problém primární školy
Název práce v češtině: Syndrom týraných dětí mladšího školního věku jako problém primární školy
Název v anglickém jazyce: Syndrome of abused children of younger school
age as a problem of primary school."
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.10.2009
Datum zadání: 16.10.2009
Datum a čas obhajoby: 21.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK