Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mortality trends and patterns in the Caspian region of the Republic of Kazakhstan
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Mortality trends and patterns
in the Caspian region of the Republic of Kazakhstan
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.09.2009
Datum zadání: 09.09.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:23.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 10.10.2009
Oponenti: RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK