Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrace kvalifikovaných subsaharských imigrantů v Praze; Komparativní srovnání se situací v Paříži, Londýně a Lutychu
Název práce v češtině: Integrace kvalifikovaných subsaharských imigrantů v Praze; Komparativní srovnání se situací v Paříži, Londýně a Lutychu
Název v anglickém jazyce: Integration of Highly Qualified Sub-Saharan Immigrants in Prague: Comparison with the Situation in Paris, London and Liege
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2004
Datum zadání: 21.09.2004
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:15.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2009
Oponenti: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
  Mgr. Jana Jiroušková, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK