Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Možnosti využití jazykových portfolií ve výuce německého jazyka na středních školách
Název práce v češtině: Možnosti využití jazykových portfolií ve výuce německého jazyka na středních školách
Název v anglickém jazyce: Implementation of European Language Portfolio in education of German language on secondary schools
Klíčová slova: jazykové portfolio, didaktika, motivace, výuka cizích jazyků, němčina jako cizí jazyk
Klíčová slova anglicky: European Language Portfolio, Europass, didactics, motivation, foreign language education, German as a foreign language
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.01.2015
Datum zadání: 19.01.2015
Datum a čas obhajoby: 24.05.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Dagmar Švermová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod
1. Rešerše odborné literatury k pojmům: jazykové portfolio, vícejazyčnost, klíčové kompetence,evropské certifikáty
2. Teoretická část
3. Praktická část:
- výzkumné šetření na školách s cílem zjištění využití jazykového portfolia a dalších evropských certifikátů
- návrh možností využití jazykového portfolia
- verifikace v praxi při výuce německého jazyka
Závěr
Seznam odborné literatury
BOECKMANN, K.-B., AALTO, E., ABEL, A. et al. Mehrsprachigkeit fördern. Die Mehrheitssprache im vielsprachigen Umfeld. Graz: Council of Europe Publishing, EFSZ, 2011.
ROCHE, J. Interkulturelle Sprachdidaktik: Eine Einführung. Tübingen: Narr, 2001.
Průvodce Programem Erasmus+. Evropská komise, 2014.
T-Kit č. 4 Interkulturní učení. Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2007. ISBN-978-80-86784-55-7.
Youthpass Guide. Bonn: SALTO, 2011.
RÖSLER, D. Deutsch als Fremdsprache: eine Einführung. Stuttgart; Weimar: Metzler, 2012.
ROCHE, J. Fremdsprachenerwerb, Fremdsprachendidaktik. Tübingen: UTB, 2008.
HOCHSTADT, C. Deutschdidaktik - Konzeption für die Praxis. Tübingen: UTB, 2013.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK