Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení žen ve vrcholné politice na konci šedesátých let 20. století a jejich postoje k sovětské okupaci ČSSR
Název práce v češtině: Postavení žen ve vrcholné politice na konci šedesátých let 20. století a jejich postoje k sovětské okupaci ČSSR
Název v anglickém jazyce: Situation of women in the high politics at the end of the 1960s and their attitudes towards the Soviet occupation of the ČSSR
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2009
Datum zadání: 09.10.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Pernes, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK