Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cyklotomické polynomy
Název práce v češtině: Cyklotomické polynomy
Název v anglickém jazyce: Cyclotomic polynomials
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2009
Datum zadání: 09.10.2009
Datum a čas obhajoby: 09.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2010
Oponenti: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vyřešit vybraná cvičení o cyklotomických polynomech, zejména nad konečnými tělesy, a sepsat potřebné teoretické výsledky.
Seznam odborné literatury
R. Lidl, H. Niederreiter, Introduction to finite fields and their applications, Second edition, Cambridge
University Press, 1997
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK