Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktorizace polynomů a problém batohu
Název práce v češtině: Faktorizace polynomů a problém batohu
Název v anglickém jazyce: Factoring polynomials and the knapsack problem
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2009
Datum zadání: 03.11.2009
Datum a čas obhajoby: 09.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2010
Oponenti: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je popsat van Hoeijův algoritmus na faktorizaci polynomů a ilustrovat jej na konkrétních příkladech.
Seznam odborné literatury
Mark van Hoeij, Factoring polynomials and the knapsack problem, Journal of Number Theory, 95, 167-189, (2002)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK