Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium mechanických a tepelných vlastností slitiny AZ31, zpevněné nanočásticemi SiC
Název práce v češtině: Studium mechanických a tepelných
vlastností slitiny AZ31, zpevněné nanočásticemi SiC
Název v anglickém jazyce: Study of mechanical and thermal properties
of SiC particle-reinforced AZ31 alloy
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.10.2009
Datum zadání: 09.10.2009
Oponenti: prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Slitiny hořčíku a kompozity na basi hořčíkových slitin nalézají v poslední době řadu uplatnění v technické praxi. Zejména u kompozitů je možné cíleným dávkováním zpevňující fáze připravit materiál s předem danou pevností a teplotní roztažností. Objevují se však i problémy, které jsou spojeny s existencí tepelných pnutí v materiálech s dvěma komponentami s odlišnými koeficienty teplotní roztažnosti. Hlavním cílem práce bude studovat mechanické vlastnosti slitiny AZ31, zpevněné nanočásticemi SiC v oboru teplot od pokojové teploty do 400 °C a změřit koeficient teplotní roztažnosti ve stejném oboru teplot.

Postup práce:

1. Dokumentovat mikrostrukturu zkoumaných materiálů pomocí světelné a elektronové mikroskopie.
2. Deformovat vzorky kompozitu při různých teplotách v tahu i tlaku.
3. Změřit teplotní roztažnost slitiny i kompozitu v teplotním intervalu od pokojové teploty do 400 °C ve dvou bězích.
4. Interpretovat naměřené výsledky.
Seznam odborné literatury
Z. Drozd, Habilitační práce, MFF UK, Praha 2007.
Z. Drozd, Z. Trojanová, Inter. J. of Mater. Research 100 (3), 2009, 403.
Z. Trojanová, Z. Drozd, S. Kúdela, Z. Száraz, P. Lukáč, Composite Science and Technol. 67, 2007, 1965.
M.E. Smagorinski, P.G. Tsantrizos, Mater. Sci. Tech., 16, 2000, 853.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK