Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium mechanických vlastností kompozitů na bázi hořčíkových slitin.
Název práce v jazyce práce (slovenština): Studium mechanických vlastností kompozitů na bázi hořčíkových slitin.
Název práce v češtině: Studium mechanických vlastností kompozitů na bázi hořčíkových slitin.
Název v anglickém jazyce: Study of mechanical properties of magnesium-based composites
Klíčová slova: horčíková zliatina, kompozitný materiál, deformácia v tlaku, napäťová relaxácia
Klíčová slova anglicky: magnesium alloy, composite, compression test, stress relaxation
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2009
Datum zadání: 10.02.2011
Datum a čas obhajoby: 23.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2011
Oponenti: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc.
Zásady pro vypracování
Kompozity na bázi hořčíkových slitin mají nízkou hustotu (zpravidla nepřevyšující 2000 kg/m3), mají vysoký poměr pevnosti k hustotě, mají také dobrou elektrickou i tepelnou vodivost. Další výhody jsou: větší odolnost proti opotřebení, odolnost proti creepu. Vyznačují s velkou schopnosti tlumení vibrací, což může být užitečné v řadě aplikací. U kompozitů. Nevýhodou je poměrně malá teplotní a tvarová stabilita. Plastická deformace kompozitů není ještě uspokojivě prozkoumána. Významnou pomoc může poskytnout i akustická emise.
Hlavním cílem práce je nalézt fyzikální mechanizmy plastické deformace hořčíkových kompozitů za pomocí akustické emise.

Postup práce:


1. Pro deformační experimenty použijte kompozitů na bázi slitin řady AX a AJ.
2. Vzorky deformujte v tahu i tlaku při pěti teplotách v intervalu pokojová teplota až 350 °C.
3. Proveďte metalografické studium uvedených materiálů.
4. Proveďte analýzu křivek napětí deformace vzhledem k existujícím modelům zpevnění v polykrystalech a kompozitech.
Seznam odborné literatury
Z. Száraz, Doktorská disertační práce, Praha MFF UK, 2009.
Z. Trojanová, V. Gaertnerová, Z. Drozd, Z. Száraz, P. Lukáč, International Foundry Research 60, 2008, 44.
P. Dobroň, Doktorská disertační práce, Praha MFF UK, 2007.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK