Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Občianska spoločnosť na Slovensku. Lokálna úroveň
Název práce v jazyce práce (slovenština): Občianska spoločnosť na Slovensku. Lokálna úroveň
Název práce v češtině: Občanská společnost na Slovensku. Lokální úroveň
Název v anglickém jazyce: Civic society in Slovakia. Focus on the local level
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.10.2009
Datum zadání: 08.10.2009
Datum a čas obhajoby: 26.05.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Martin Polášek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK