Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj dětské a mateřské úmrtnosti v Zambii a Zimbabwe v souvislosti s Rozvojovými cíli tisíciletí
Název práce v češtině: Vývoj dětské a mateřské úmrtnosti v Zambii a Zimbabwe v souvislosti s Rozvojovými cíli tisíciletí
Název v anglickém jazyce: Development of child and maternal mortality in Zambia and Zimbabwe in the context of the Millennium Development Goals
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2014
Datum zadání: 15.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Oponenti: RNDr. Barbora Janáková Kuprová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce bude obsahovat analýzu dětské a mateřské úmrtnosti z hlediska plnění Rozvojových cílů tisíciletí. Cílem je popsat, jaký je průběh dětské a mateřské úmrtnosti ve srovnávaných státech, kdy nastalo případné zlepšení a zda lze doložit vliv programu Rozvojových cílů tisíciletí na jejich vývoj. Pozornost bude věnována také tomu, jaký vliv zde hraje epidemie HIV/AIDS.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK