Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sexuální obtěžování jako neviditelný problém vysokých škol: zkušenost zavádění politik v zahraničí a hledání definice pro český kontext
Název práce v češtině: Sexuální obtěžování jako neviditelný problém vysokých škol: zkušenost zavádění politik v zahraničí a hledání definice pro český kontext
Název v anglickém jazyce: Sexual harassment as an invisible problem of Czech universities: the experience of implementing anti-discrimination policies in abroad and looking for a definition within the Czech context
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.10.2009
Datum zadání: 07.10.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hana Maříková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK