Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jev rezistence bakterií na antibiotika
Název práce v češtině: Jev rezistence bakterií na antibiotika
Název v anglickém jazyce: Antibiotic resistance in bacteria
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.10.2009
Datum zadání: 07.10.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2009
Oponenti: RNDr. Blanka Zikánová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK