Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory ovlivňující metabolismus anthelmintik
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující metabolismus anthelmintik
Název v anglickém jazyce: Factors Affecting Metabolism of Anthelmintics
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2006
Datum zadání: 01.10.2006
Datum a čas obhajoby: 05.10.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2009
Datum proběhlé obhajoby: 05.10.2009
Oponenti: RNDr. Miroslav Machala, CSc.
  doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK