Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Satjapír v Kabi Karnových textech
Název práce v češtině: Satjapír v Kabi Karnových textech
Název v anglickém jazyce: Satyapír in texts of Kabi Karna
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.10.2009
Datum zadání: 07.10.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Dr. Svetislav Kostič
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK