Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jednovýběrový Wilcoxonův test
Název práce v češtině: Jednovýběrový Wilcoxonův test
Název v anglickém jazyce: One-sample Wilcoxon test
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Jurczyk, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Zdeněk Veselý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.10.2009
Datum zadání: 27.10.2009
Datum a čas obhajoby: 17.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2010
Oponenti: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student/ka bude mít za úkol popsat jednovýběrový Wilcoxonův test a jeho použití. Dále si za pomoci simulací ověří vlastnosti testu a pokusí se ukázat chování testové statistiky při nedodržení předpokladů testu.
Seznam odborné literatury
[1] J. Anděl: Základy matematické statistiky (skripta), 2002
[2] J. Jurečková: Pořadové testy (skripta), 1981
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK