Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reproductive careers of women in Slovakia during the state socialist era of the 1970s and in transforming society
Název práce v češtině: Reprodukčné dráhy žien na Slovensku v období štátneho socializmu 70. rokov a počas spoločenskej tranformácie
Název v anglickém jazyce: Reproductive careers of women in Slovakia during the state socialist era of the 1970s and in transforming society
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2003
Datum zadání: 24.09.2003
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:23.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
Oponenti: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
  PhDr. Magdaléna Piscová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK