Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanismus vzniku nádorových procesů a jejich ovlivnění ellipticinem
Název práce v češtině: Mechanismus vzniku nádorových procesů a jejich ovlivnění ellipticinem
Název v anglickém jazyce: Mechanism of tumor development and its influencing by ellipticine
Klíčová slova: ellipticin, rakovina, apoptóza, cytochrom
Klíčová slova anglicky: ellipticine, cancer, apoptosis, cytochrome
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.10.2009
Datum zadání: 25.08.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2010
Oponenti: RNDr. Michaela Čermáková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK